Noteworthy/Норвежкият апостол на надеждата

Норвежкият апостол на надеждата

Ханс Нилсен Хауге
Jan-Aage Torp
April 03, 2014

(Translated to Bulgarian by Pastor Nikola Dimitrov of Burgas)

Много рядко един човек може да промени съдбата на една нация, както Ханс Нилсен Хауге, в краткия си живот, 1771-1824. Неговият живот има духовно и икономическо значение, като вдъхновява поколения наред, в опита им да основат Норвегия върху християнските ценности. Ханс Нилсен Хауге оглавил движение, което повлияло изключително силно върху развитието на един цял народ, който в продължение на векове преди това е бил “потопен” в бедност, безпомощност и потисничество от страна на съседите си.

Норвежкият апостол на надеждатаАпостолско служение, Реформация, Християнство. Прочетено: (94) пъти.

Ханс Нилсен Хауге бил беден фермер, живеещ извън Осло, израснал в бедна нация, която в продължение на векове била подхвърляна от съседните нации – Швеция и Дания.

Религиозно, Норвегия била под управлението от датския закон. Държавната църква нямала нищо общо с истинския духовен живот, а неръкоположените от нея проповедници били забранени.

На 5-ти април 1796 г., Ханс имал решаващо преживяване със Святия Дух, което щяло да промени хода на норвежката история. Неговото кръщение в Святия Дух запалило толкова силен огън в него, че в рамките на седмици достигнало до градове и окръзи в цялата нация.

Започнало движение на обикновените хора, което имало голяма духовна дълбочина. Хората се обръщали към Христос и променяли живота си драстично.

Събранията се провеждали в домовете и предизвиквали управляваната от Правителството официална църква.

Движението било неудържимо!

Населението на Норвегия по онова време било приблизително 900,000 души. Вероятно над половината от тях се обърнали към Христос. (Понастоящем в Норвегия живеят близо 5 милиона души.)

Поради масовото обръщане на хора към Христос и дълбокото естество на преживяванията, които водили хората до обръщение, Норвегия днес се е превърнала (статистически) в една от трите нации, които изпращат най-много мисионери в света.

Друга отличителна черта на движението била мощната реформация.

Навсякъде, където отивал Ханс Нилсен Хауге, той помагал на хората да отварят заводи, мелници, училища и банки.

Историците са единодушни, че независимостта на Норвегия през 1814 г. никога нямало да се случи без влиянието на Ханс Нилсен Хауге. Няколко членове на Конституционното събрание през 1814 г. били пряко или косвено повлияни от съживлението на Хауге. Християнските ценности били силно вкоренени в Конституцията, която основополагащите бащи написали през 1814 г.

От спечелването на независимостта през 1814 г. Норвегия постепенно се е развила, от “най-бедната държава” в Европа, до най-богатата нация на земята. Това показва, че изграждането на една държава отнема време, но е напълно постижимо, когато нацията е изградена върху Божествените принципи.

Движението на Хауге било неконтролируемо от страна на правителството. Но, Ханс Нилсен Хауге е трябвало да плати висока лична цена за съживлението и реформацията. Той прекарал голяма част от периода 1804-1811 в затвора, като през повечето време му е било забранено да чете Библията и своите духовни книги. Цената, която той платил, проправила пътя за реформиране на една цяла нация!

Powered by Cornerstone