Norsk/Oppslag/På tiltalebenken: Fire ledere fra den asosiale pinsevennsekten
Korsets Seier - 5.november 1983

På tiltalebenken: Fire ledere fra den asosiale pinsevennsekten

Bønnetjenesten for Sovjet
05. November 1983

Anklagene mot de fire pinsevennlederne i den sovjetiske republikken Ukraina går ut på at de bedriver «asosial aktivitet». Følgende blir fastslått: «Den asosiale virksomheten til denne sekten som blir utført under dekke av å utføre religiøse seremonier, å preke religiøs troslære, virker skadelig på borgernes helse, krenker borgernes rettigheter, og overtaler borgerne til å nekte å delta i samfunnsvirksomhet, og å fullføre sine medborgerlige plikter.»

På tiltalebenken: Fire ledere fra den asosiale pinsevennsekten

«Lederne siden 1964-65 ledet fanatisk sekten 2-3 ganger i uken, og gjerne oftere, i de fleste tilfelle på kvelds- og nattetid. Denne varte i flere timer og understøttet vedholdende opphisselse hos de troende. Dette ble fulgt av at de troende brøt ut i religiøs ekstase, hysterisk gråt med skrik og nervøs risting, mumling av uforståelige ord, som av sekteristene kalles å tale med tunger. Bønnemøtene blir holdt i usunne omgivelser med store folkemengder i  trange leiligheter, og med stengte dører og vinduer. I tilknytning til dette var det kvelende varmt i leilighetene og innestengt luft. Folk badet i svette.»

Videre heter det bl.a.: «Som resultat av disse prekener deltar de troende i denne sekten ikke i arbeider-demonstrasjoner på høytidsdager, ikke i massekultur og andre foretagender, besøker ikke teatere og ser ikke på TV».

«De anklagede overtaler stadig foreldre blant pinsevennene til å få med sine barn i den evangeliske troen. Som en følge av dette ber barna til pinsevennene G., Y., N., A. og andre for foreldrene sine, deltar ikke i Komsomol, i Pionerene, bærer ikke Pioner-halstørkler, deltar ikke i skolens folke-kultur og andre tiltak.»

I konklusjonen blir det fastslått: «Å dra inn barn i handlingene til uregistrerte organisasjoner har ekstremistisk karakter».

 

Related documents
Powered by Cornerstone