Norsk/Oppslag/Lausannekonsultasjon i Oslo om Den Hellige Ånd
Korsets Seier - 14.juni 1985

Lausannekonsultasjon i Oslo om Den Hellige Ånd

Åndens gjerning fremmer verdensevangeliseringen
Jan-Aage Torp
14. June 1985

Jan-Aage Torp rapporterer fra Helligåndskonsultasjonen i Oslo for etpar uker siden der han var med i arrangørkomiteen: - Det var en klar betoning av at Åndens gjerning vil alltid fremme verdensevangeliseringen.

Fra venstre Tormod Engelsviken, James Packer og David Wells. De to siste fra USA. (Foto: Jan-Aage Torp)
Powered by Cornerstone