Norsk/Oppslag/De dødes oppstandelse
Korsets Seier - 31.mai 1985

De dødes oppstandelse

Matteus 22:23-33
Jan-Aage Torp
31. May 1985

Jan-Aage Torp konstaterer i denne betraktningen over Matteus 22:23-33 at Jesus ikke gjør noe forsøk på en uttømmende forklaring - og iallfall ikke en uttømmende forklaring om ekteskapet.De dødes oppstandelse

Samme dag kom noen saddukeere til ham; det er de som hevder at det ikke er noen oppstandelse. De la fram for ham et spørsmål. «Mester,» sa de, «Moses har sagt: Om en mann dør barnløs, skal hans bror gifte seg med enken og gi sin bror etterkommere. Nå var det en gang sju brødre hos oss. Den eldste giftet seg, men døde barnløs, og etterlot sin kone til den nest eldste broren. Det samme hendte med ham, og med den tredje, ja, med alle sju. Sist av dem alle døde kvinnen. Når de så oppstår, hvem av de sju skal da ha henne som hustru? Alle har jo vært gift med henne.»
    Men Jesus svarte: «Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. For etter oppstandelsen tar de ikke til ekte og tas ikke til ekte, men de er som englene i himmelen. Og har dere ikke lest hva Gud har sagt dere om de dødes oppstandelse: Jeg er Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud. Han er ikke en Gud for døde, men for levende.» Folkemengden som hørte dette, var full av undring over hans lære.

Powered by Cornerstone