Norsk/Oppslag/Nye fengslinger i Sovjet
Korsets Seier - 19.januar 1983

Nye fengslinger i Sovjet

Slaviska Missionen
19. January 1983
Nye fengslinger i Sovjet

Ifølge rapporter fra en rekke personer som har besøkt kristne i Sovjet de siste månedene, ser det ut til at de sovjetiske myndighetene strammer inn grepet om de uregistrerte kristne i landet. Slaviske Missionen er av den klare oppfatning at klimaet er blitt hardere etter at den tidligere KGB-sjefen Jurij Andropov ble ny partileder etter Bresjnevs død.

Powered by Cornerstone