Norsk/Oppslag/Pinsemenighet i Moskva blir forfulgt
Korsets Seier 24.mars 1984

Pinsemenighet i Moskva blir forfulgt

Misjon bak Jernteppet
24. March 1984

Pinsemenighet i Moskva blir forfulgtLederen for en pinsemenighet i Moskva, den 54-årige Stepan Kostyuk, ble arrestert den 9.desember. Han er anklaget etter art. 277 i den russiske straffelov for "krenkelse av medborgeres privatliv under dekke av religionsutøvelse", og for å lede "en anti-sosial religiøs gruppe".

Powered by Cornerstone