Norsk seksjon/Norske oppslag/Forespørsel om å lede Ungdom i Oppdrag

Forespørsel om å lede Ungdom i Oppdrag

28. June 1984
Forespørsel om å lede Ungdom i Oppdrag

Under en internasjonal kongress i 1984 tok Europadirektør for Youth With A Mission (YWAM), Floyd McClung, kontakt med Jan-Aage Torp for å be ham ta over som ny nasjonal leder for et omorganisert Ungdom i Oppdrag (UIO) i Norge.

Floyd McClung hadde møtt Jan-Aage flere ganger både i Norge og internasjonalt siden Mission-kongressen i Lausanne, Sveits i desember 1975.

Floyd McClung og Jan-Aage møttes over en 10-dagers periode til daglig bønn og samtale.

Floyd McClung var i økende grad uroet over at UIO i Norge valgte en annen kurs enn det verdensvide YWAM, som per definisjon alltid har vært tverrkirkelig, mens UIO i Norge valgte å definere seg som en luthersk organisasjon. McClung ville at UIO skulle enten endre navn til YWAM Norge med Jan-Aage som leder, eller at Jan-Aage skulle lede oppbyggingen av et nytt YWAM Norge.

Jan-Aage var i 1984 ungdomspastor i Betel Pinsemenighet i Trondheim, og valgte å si nei takk til invitasjonen fra McClung. 

Powered by Cornerstone