Norsk seksjon/Norske oppslag/Sovjet: Ateismen svikter
Korsets Seier - 16.august 1985

Sovjet: Ateismen svikter

"Ropet fra Øst"/Kristelig Pressekontor
16. August 1985

I Sovjet ser en nå at selv barn fra areligiøse familier ikke tilegner seg det ateistiske livssynet skolen ønsker, skriver "Ropet fra Øst". I et sovjetisk læreblad, Skolataju Avize, uttrykker lærer D. Meksane sterk bekymring over at store deler av elevene i 8. klasse ved en skole i Latvia holder på å forlate sitt ateistiske livssyn. Elevene påstår at det er umulig å bevise at Gud ikke eksisterer. De innser heller ikke at kirker skulle stenges i et land med grunnlovfestet religionsfrihet. En annen lærer forteller fra en skole i Dushanbe i Tadsjikistan, der de fleste elevene er totalt uinteresserte i ateisme-opplæringen. Dette er tegn på at skolen har sviktet sin oppgave, nemlig å utvikle et ufravikelig materialistisk verdensbilde hos elevene, skriver læreren. (KPK)Sovjet: Ateismen svikter

Powered by Cornerstone