Norsk seksjon/Norske oppslag/Uro for fengslet pinseleder i Sovjet
Korsets Seier - 6.september 1985

Uro for fengslet pinseleder i Sovjet

06. September 1985

Den fenglede pinselederen Ivan Fedotov trues av myndighetene med en ny rettssak mot han dersom han ikke lover myndighetene å registrere sin menighet, og går med på statens vilkår når det gjelder arbeidet.Uro for fengslet pinseleder i SovjetIvan Fedotov og hans hustru Valentina

Den fengslede lederen for de ikke-registrerte pinsevennene i Moskva, den 56-årige Ivan Fedotov, trues nå med utvidet fengsling. I 1981 ble han dømt til fem års arbeidsleir. Sarnmenlagt har Fedotov vært mer enn 17 år i fengsel på grunn av sin tro. Fedotov lider av bronkitt. samt en hjertesykdom. I vår fikk han hjerteatakk. og er i dårlig fysisk form.

— Min mann er meget svak, og myndighetene har nå truet med å sette i gang en ny rettssak mot han, sier hans hustru Valentina Fedotova. Rettssaken vil bli et faktum dersom han ikke lover myndighetene å registrere sin menighet, og går med på statens vilkår når det gjelder arbeidet. Hans hustru fikk besøke ham i fengslet for første gang. men de fikk bare snakke sammen en kort stund i telefon med et vindu mellom dem. Fedotov har ved flere anledninger fått ekstra harde straffer, Han har f.eks. ikke fått utlevert den årlige matpakken som familien har lov å sende. Da han sultestreiket i protest mot dette, fikk han 11 dagers isolering. Ved flere anledninger har fengselsledelsen sagt at han ikke vil komme levende ut av fengslet. Amnesty International har adoptert Fedotov som samvittighetsfange. Vi oppfordrer til bønn for Fedotov. Det er mulig å skrive til de russiske myndighetene og be om Fedotovs umiddelbare løslatelse. Et slikt brev kan sendes til: Michail S. Gorbachov, Kremlin, Moscow, USSR.

Powered by Cornerstone