Korsets Seier - 7.juni 1985

De to store bud

Matteus 22:34-46
Jan-Aage Torp
07. June 1985

Den fariseeiske jødedommen anerkjente at Messias ville komme til å være en sønn av David. så det er ikke det Jesus vil ha understreket. Heller ikke er målet å forsterke jødenes overbevisning om dette. Den mest sannsynlige grunnen til Jesu spørsmål er at han vil hevde at tittelen «Davids sønn» er i seg selv ikke nok, ettersom David selv kalte denne sønnen «Herre». Messias har en mer betydelig stilling enn bare å være Davids etterfølger. Han er Menneskesønnen.De to store bud

Da fariseerne hørte at han hadde stoppet munnen på saddukeerne, kom de sammen. En av de lovkyndige blant dem ville sette ham på prøve og spurte: «Mester, hvilket bud er det største i loven?» Han svarte: «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første bud. Men et annet er like stort: Du skal elske din neste som deg selv. På disse to bud hviler hele loven og profetene.»
Mens fariseerne var samlet, spurte Jesus dem: «Hva mener dere om Messias? Hvem er han sønn av?» «David,» svarte de. «Hvordan kan da David, drevet av Ånden, kalle ham herre?» spurte Jesus. «Han sier jo: Herren sa til min herre: Sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender under dine føtter. Om nå David kaller Messias for herre, hvordan kan han da være Davids sønn?» Men ingen kunne svare ham et ord. Og fra den dagen våget ikke noen å spørre ham mer.

Powered by Cornerstone