Norsk seksjon/Norske oppslag/Sovjet: Ungdom under 18 år betraktes som statens eiendom
Korsets Seier - 1.mars 1985

Sovjet: Ungdom under 18 år betraktes som statens eiendom

01. March 1985

Ungdom under 18 år betraktes som statens eiendom. Loven forbyr dem f.eks. å gå i kirken eller å la dem døpe seg. Likevel finnes det i de fleste kirker stort innslag av ungdom. Søndagsskoler og annen undervisning av barn og ungdom i kristen tro er helt forbudt. Mange trosser disse forbudene og starter søndagsskoler i hjemmene eller ute i skogen. Man arrangerer også hemmelige leire der en har bibelundervisning.

Powered by Cornerstone