Norsk seksjon/Norske oppslag/Lokalutvidelse i Bangkok
Korsets Seier - 25.januar 1985

Lokalutvidelse i Bangkok

25. January 1985

Den forholdsvis lille pinsemenigheten som Anna Kristensen og Martha Mjøs har bygd opp i Bangkok sentrum ligger sannelig ikke på latsiden!

Powered by Cornerstone