Norsk seksjon/Norske oppslag/Hvor "ufarlige" er fremmede religioner?
Bibelsk Tidsskrift - 29.juni 1984

Hvor "ufarlige" er fremmede religioner?

"Misjonsperspektiver i Bibelen"
Jan-Aage Torp
29. June 1984

Hvor "ufarlige" er fremmede religioner?- Det har sneket seg inn avgjørende misforståelser i store deler av moderne misjonsteologi angående den rolle fremmede religioner spiller i Guds frelsesplan. Disse feiloppfatninger er forårsaket av en manglende respekt for Bibelen som absolutt rettesnor uten hensyntagen til tid og kultur, skriver Jan-Aage Torp i denne artikkelen der han advarer mot det demoniske innhold som ulike religioner kan ha.

Les pdf-utgaven av artikkelen nedenfor.

Powered by Cornerstone