Norsk seksjon/Norske oppslag/Pinsevenner forfølges
Korsets Seier - 2.mars 1984

Pinsevenner forfølges

Misjon bak Jernteppet
03. February 1984

Lederen for en pinsemenighet i Moskva, Stepan Kostjuk, er ifølge rapporter arrestert - etter først å ha blitt brakt til et psykiatrisk sykehus. Han er anklaget etter artikkel 227 i den russiske straffelov for "krenkelse av medborgeres privatliv og rettigheter under dekke av religionsutøvelse", opplyser Misjon bak Jerntoppet. Hele menigheten har vært utsatt for intens etterforskning etter at politiet i februar foretok en serie husundersøkelser hos medlemmer av denne menigheten.

Powered by Cornerstone