Norsk seksjon/Gideon 300 på norsk

Gideon 300

Aina & Jan-Aage Torp har en tjeneste Oslo, Norge, Europa og utenfor Europa. Gud har kalt og posisjonert dem for dette krevende oppdraget, men utgangspunktet er Norge - nasjonen og folket som de elsker.

Gideon 300

Herren reiser opp 300 Gideons soldater i Oslo, Europa, and langt utover det europeiske kontinent, som sammen med dem vil vinne seieren. Denne Gideons hær trenger å stå sammen ved tro,  bønn og handling, Du kan lese skildringen av Gideons tjeneste i Dommernes bok kapittel 6 og deretter. Gideon reiste opp en hær av 32.000, men Gud sa: «Du har for mye folk med deg». Midjanittene var utallige. Men Gud sa NEI. Gud trengte bare noen få. 22.000 var fryktsomme og bekymrede, og ble sendt hjem. Nå var det 10.000 igjen. Var de fortsatt for mange? Nå sendte Herren hjem 9700 som ikke fulgte instruksene. Med 300 vant Gideon seieren.

Gideon 300 i Norge, Europa, og globalt er en hær for bønn og handling, men det trengs også en finansiell plattform.

Hvis du ønsker å delta i vår bønnehær, vennligst send en henvendelse her.

Powered by Cornerstone